Обучение "Актуални промени в
нормативната уредба за държавната служба"

За събитието

На 28 и 29 ноември в гр. София, хотел „Новотел София“ „НСОРБ-Актив“ ЕООД организира обучение на тема: „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба“. Лектор на обучението е Ваня Новакова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет.

Целева група: секретари на общини; експерти от дирекции обща администрация и управление на човешките ресурси; финансисти и счетоводители. 

В програмата на обучението ще се дискутират теми и въпроси относно:

 • прилагане на новата Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • използването на Портала за работа в държавната администрация;
 • разработването на вътрешни правила за осъществяването на подбор при мобилност;
 • новите ангажименти на служителите от звената по човешки ресурси;
 • промените в:
 1. Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;
 2. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 3. Наредбата за служебното положение на държавните служители;
 4. Наредбата за документите за заемане на държавна служба
 5. Класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагането му.

В последната работна сесия от програмата е предвидено време и за обсъждането на конкретни въпроси, казуси и проблеми, изпратени предварително от участниците до 25 ноември на e-mail: g.kolev@namrb.org

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1