Програма на събитието

Принтирай

Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба

28-29 ноември 2019 година, гр. София, хотел Новотел София

Лектор:

Ваня Новакова, държавен експерт, дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски Съвет

ПЪРВИ ДЕН, 28 ноември 2019 г. (четвъртък)

10.30-11.00     Регистрация на участниците

11.00-12.30     Работна сесия 1:

 • Новата Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Общи правила, обявяване на конкурса, конкурсна комисия. Ред за кандидатстване.
 • Портал за работа в държавната администрация – потребители, съдържание на информацията и ред за вписване и ползване.

12.30-13.30     Обяд

13.30-15.00     Работна сесия 2:

 • Допускане до конкурс – новите ангажименти на служителите от звената по човешки ресурси.
 • Провеждане на централизирания етап на конкурса – платформа, тестове, организиране и приключване на тестовите сесии, ангажименти на звената по човешки ресурси в администрациите.

15.00-15.30     Кафе пауза

15.30-17.00     Работна сесия 3:

 • Децентрализиран етап на конкурса – как да ползваме резултатите от централизирания етап. Класиране. Особени правила за провеждането на централизирани конкурси.
 • Нови моменти при осъществяването на постоянна мобилност. Подбор при мобилност.

18.00               Вечеря

ВТОРИ ДЕН, 29 ноември (петък)

09.30-11.00     Работна сесия 4:

 • Как да разработим вътрешни правила за осъществяването на подбор при мобилност – примерни критерии.
 • Измененията в уредбата за длъжностите – Класификатор на длъжностите в администрацията и наредбата за прилагането му.
 • Промените в Наредбата за служебното положение на държавните служители и в Наредбата за документите за заемане на държавна служба.

11.00-11.30     Кафе пауза

11.30-13.00     Работна сесия 5

 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация – промени във връзка с централизирания подбор; допълненията в рамките на компетентностите, подбор при трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока.
 • Допълнения в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 • Практически насоки за прилагането на измененията в нормативната уредба.
 • Заключителна дискусия – въпроси и отговори по темата на семинара.
Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1