НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

При заявяване на Вашето участие в обучението, молим да вземете предвид следната информация:

За участие в обучението се заплаща такса участие, която включва: семинарна такса, обяд, вечеря, кафе паузи, конферентни материали, консултации с лекторите и по желание нощувка в единична стая на 16 юли. Част от размера на таксата се финансира по проект на НСОРБ и според начина на участие е както следва: 

§  Без нощувка                                      170 лева с ДДС

§  С нощувка в единична стая             220 лева с ДДС

За допълнителна нощувка на 15 или 17 юли се доплащат 120 лева за единична стая.

Резервация за шофьор може да посочите в регистрацията си за обучението и да заплатите такса от 225 лева с ДДС, която включва: нощувка със закуска в единична стая на 16 юли и изхранване като това на участниците (без кафе-паузи).  

Регистрацията за обучението е само он-лайн в секцията Регистрация

Краен срок за регистрация: 9 юли  2020 г. (четвъртък). Таксите за участие се превеждат до 14 юли 2020 г. (вторник) на следната банкова сметка:

Юро Банк И Еф Джи Груп България АД,
Гр. София, клон Ситняково, ул. „Черковна“ №105
IBAN BG82BPBI79401060884701, BIC BPBIBGSF, 
„НСОРБ-Актив“ ЕООД
 

При отказ от участие до 14 юли се възстановява 60% от таксата. При анулация на регистрацията след тази дата, не се възстановят внесени суми. При превеждане на таксите в платежното нареждане, запишете името на общината или второстепенния разпоредител, от чието име се превежда таксата и броя на участниците. Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат раздавани при регистрацията на участниците.

С оглед запазване на обучителния характер на събитието и гарантиране противоепидемичните мерки, регистрацията ще бъде активна до достигането на максимум 40 записани участника. С цел то да бъде максимално полезно, може предварително да бъдат изпращани конкретни въпроси и казуси на e-mail: activ@namrb.org  до 14.07.2020 г.

При наличие на по-голям брой желаещи за обучението, „НСОРБ-Актив“ ЕООД има готовност да организира ново обучение на същата тема.

За допълнителни въпроси и уточнения: София Михова, тел. 0882 037 845; e-mail: s.mihova@namrb.org