НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми дами и господа,

При заявяване на Вашето участие в обучението „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба“Ви молим да вземете предвид следната информация:

Заявяването за участие се извършва он-лайн, с краен срок 28 ноември 2019 г. (петък), в секцията Регистрация.

За участие в обучението се заплаща такса участие, която включва: семинарна такса, материали, консултации с лектора, обяд, вечеря, две кафе-паузи и по желание нощувка в единична или двойна стая.

Част от разходите се поемат по проект на НСОРБ и според избрания начин на участие, размерът на таксата е:

  • Без нощувка                                    175 лева с ДДС
  • С нощувка в двойна стая                225 лева с ДДС (на човек)
  • С нощувка в единична стая            270 лева с ДДС

Настаняване в двойна стая е възможно само, ако посочите с кого желаете да бъдете настанен/а.

Резервация за шофьор – отбелязва се в заявката и се заплащат 220 лв. с ДДС, които включват: нощувка със закуска в единична стая на 28 ноември, обяд и вечеря.  

Таксите участие се превеждат до 3 дни след подаване на заявката, но не по-късно от 28 ноември 2019 г. (петък) на следната банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД, София Главен офис,
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
НСОРБ – АКТИВ ЕООД
 

При отказ от участие до 22 ноември се възстановяват 60 % от заплатената такса. След тази дата такси не се възстановят. Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат раздавани при регистрацията на участниците.

Обучението ще се проведе при минимум 35 записани участника.

За въпроси и уточнения по регистрация за участие: g.kolev@namrb.org; тел. 02/9434 467, 468